Acte Necesare

In functie de creditul ales, vei avea nevoie de unul sau mai multe din urmatoarele documente:

  1. Copie dupa Actul de identitate
  2. Adeverinta de Venit (nu mai veche de 10 zile calendaristice) si Cerere de acordarea a unui produs financiar - formulare tip  
    Click aici pentru download Adeverinta
    Click aici pentru download Cerere
  3. Pentru pensionari: ultimul Talon de pensie (nu mai vechi de o luna)
  4. Fisa fiscala (pentru anul fiscal anterior)

Adeverinta de venit si Cererea pentru acordarea unui produs financiar constituie formulare tip, disponibile in magazine. In anumite cazuri ar putea fi solicitate: Ultima factura de utilitati (electricitate, gaz, apa) sau telefon fix/ Adeverinta de la Primarie (pentru confirmarea domiciliului).Observatii:

Adeverinta de Venit trebuie sa fie completata in totalitate iar acolo unde nu exista informatie se va inscrie "-".Copiile documentelor solicitate trebuie sa fie lizibile si clare. Datele inscrise trebuie sa fie corecte si sa nu contina modificari sau stersaturi.